Lyssna på Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Victor Abrahamsson, biträdande jurist på Mannheimer Swartling. De berättar om några av de lärdomar de har nytta av från sina studier.

Intervju med juristalumner

Agnes Knutsson från Linköping läste Ekonomprogrammet på Handelshögskolan och har en kandidatexamen i finansiell ekonomi och valde att plugga vidare på mastersprogrammet Innovation and Industrial Management. Hon tog examen i juni 2021 och jobbar nu som managementkonsult i Göteborg.

Jeanette började tog examen från Juristprogrammet 2022. Idag jobbar hon som jurist på Verahill. Hon jobbar med familjejuridik, främst inom den delen som kommer när någon har gått bort men också den delen som handlar om att planera livet.

Jeanette jobbar som jurist på Verahill

Agnes jobbar som managementkonsult

Översvämningar, torka och vattenbrist – i jobbet som konsult på det internationella företaget WSP, arbetar Robert Gladh med att lösa framtidens utmaningar kopplat till vår viktigaste naturresurs.

Robert Gladh är projektledare på RISE

Genomsnittlig månadslön

Den genomsnittliga månadslönen ett år efter examen är mellan 31 000–32 999 SEK.

Denna sammanfattning gäller de som tog examen 2022.

Genomsnittlig månadslön

Den genomsnittliga månadslönen ett år efter examen är mellan 29 000–30 999 SEK.

Denna sammanfattning gäller de som tog examen 2021.

När Andreas Kölling läste Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram fick han ett uppvaknande kring klimatutmaningen och driver idag företaget Rivus Batteries. "Jag vill bidra till den gröna omställningen", säger han.

Andreas driver startup-företag för en grön omställning

Under sitt år på magisterprogrammet Matix (Management av tillväxt) matchades Mona Al Moulla ihop med partnerprogrammet pinDeliver – där hon idag jobbar som Brand Manager.

Mona läste Matix – fick jobb på partnerföretaget

Muhammed Hassaneh tog juristexamen 2020 och arbetar nu som förvaltningsrättsfiskal på Förvaltningsrätten i Göteborg. I år var han med på inspirationskvällen för juriststudenter och pratade om sin väg från Handelshögskolan till sitt nuvarande jobb.

Muhammed jobbar som förvaltningsrättsfiskal

Frågan om hållbarhet har följt Sammy-Sebastian Tawakkoli genom livet. Nu satsar han all sin kunskap från Handelshögskolan på att öka återvinningen av plast. Hans nystartade företag Atomler har redan fått användare över hela världen.

Bilden av sopberget i Albanien finns alltid kvar

After graduating from the Master's programme in Finance, alumnus Kamol Khodjaev started at Volvo Cars and ended up as the company's CFO in Japan. He is now Head of Program Finance at Amazon Japan. All thanks to hard and goal-oriented work.

Kamol is Head of Program Finance at Amazon Japan

Ett möte på arbetsmarknadsmässan GADDEN resulterade i att Felicia Fritz började jobba för Handelsbanken direkt efter att hon tagit sin kandidatexamen. I rollen som förmögenhetsrådgivare följer och hjälper Felicia sina kunder genom olika livsskeden.

Felicia jobbar som förmögenhetsrådgivare

Från att ha agerat aktivist på gatorna har han klivit in i rummen där besluten om klimatet fattas. Alumnen Björn Fondén har arbetat för omställningen mot en hållbar värld både i ideella föreningar, näringsliv och FN.

Björn gick från aktivism till klimatjobb i FN

Arbetsuppgifter relaterade till utbildning

98% av studenterna tyckte att de hade användning av kunskap och färdigheter från sin utbildning.

Kvalificerade arbetsuppgifter

98% av studenterna tyckte att de hade kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete.

Rekommenderar skolan

94% av studenterna skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter.

Lätt att få jobb

97% fick jobb inom 6 månader efter avslutade studier. 67% fick jobb innan avslutade studier.

Vad händer efter juristexamen?

Arbetsuppgifter relaterade till utbildning

88% av studenterna tyckte att deras arbetsuppgifter var relaterade till deras utbildning.

Kvalificerade
arbetsuppgifter

81% av studenterna tyckte att de hade kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete.

Rekommenderar skolan

89% av studenterna skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter.

Lätt att få jobb

92% fick jobb inom 6 månader efter avslutade studier. 55% fick jobb innan avslutade studier.

Vad händer efter
ekonomie kandidatexamen?

Sedan 2008 har Handelshögskolan genomfört uppföljande undersökningar bland de studenter som tog examen från grundutbildningen året innan. Undersökningarna ger svar på frågor som Var arbetar studenterna någonstans idag? Hur gick det till när de fick sitt första jobb? och Inom vilka branscher arbetar de?

Vad händer efter examen?

Lyssna på Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Victor Abrahamsson, biträdande jurist på Mannheimer Swartling. De berättar om några av de lärdomar de har nytta av från sina studier.

Intervju med juristalumner

Agnes Knutsson från Linköping läste Ekonomprogrammet på Handelshögskolan och har en kandidatexamen i finansiell ekonomi och valde att plugga vidare på mastersprogrammet Innovation and Industrial Management. Hon tog examen i juni 2021 och jobbar nu som managementkonsult i Göteborg.

Agnes jobbar som managementkonsult

Jeanette började tog examen från Juristprogrammet 2022. Idag jobbar hon som jurist på Verahill. Hon jobbar med familjejuridik, främst inom den delen som kommer när någon har gått bort men också den delen som handlar om att planera livet.

Jeanette jobbar som jurist på Verahill

Översvämningar, torka och vattenbrist – i jobbet som konsult på det internationella företaget WSP, arbetar Robert Gladh med att lösa framtidens utmaningar kopplat till vår viktigaste naturresurs.

Robert Gladh är projektledare på RISE

Genomsnittlig månadslön

Den genomsnittliga månadslönen ett år efter examen är mellan 31 000–32 999 SEK.

Denna sammanfattning gäller de som tog examen 2022.

Rekommenderar skolan

89% av studenterna skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter.

98% av studenterna tyckte att de hade användning av kunskap och färdigheter från sin utbildning.

Arbetsuppgifter relaterade till utbildning

98% av studenterna tyckte att de hade kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete.

Kvalificerade arbetsuppgifter

Vad händer efter juristexamen?

97% fick jobb inom 6 månader efter avslutade studier. 67% fick jobb innan avslutade studier.

Genomsnittlig månadslön

Den genomsnittliga månadslönen ett år efter examen är mellan 29 000–30 999 SEK.

Denna sammanfattning gäller de som tog examen 2021.

Rekommenderar skolan

94% av studenterna skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter.

När Andreas Kölling läste Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram fick han ett uppvaknande kring klimatutmaningen och driver idag företaget Rivus Batteries. "Jag vill bidra till den gröna omställningen", säger han.

Andreas driver startup-företag för en grön omställning

Muhammed jobbar som förvaltningsrättsfiskal

Muhammed Hassaneh tog juristexamen 2020 och arbetar nu som förvaltningsrättsfiskal på Förvaltningsrätten i Göteborg. I år var han med på inspirationskvällen för juriststudenter och pratade om sin väg från Handelshögskolan till sitt nuvarande jobb.

Under sitt år på magisterprogrammet Matix (Management av tillväxt) matchades Mona Al Moulla ihop med partnerprogrammet pinDeliver – där hon idag jobbar som Brand Manager.

Mona läste Matix – fick jobb på partnerföretaget

After graduating from the Master's programme in Finance, alumnus Kamol Khodjaev started at Volvo Cars and ended up as the company's CFO in Japan. He is now Head of Program Finance at Amazon Japan. All thanks to hard and goal-oriented work.

Kamol is Head of Program Finance at Amazon Japan

Bilden av sopberget i Albanien finns alltid kvar

Frågan om hållbarhet har följt Sammy-Sebastian Tawakkoli genom livet. Nu satsar han all sin kunskap från Handelshögskolan på att öka återvinningen av plast. Hans nystartade företag Atomler har redan fått användare över hela världen.

Ett möte på arbetsmarknadsmässan GADDEN resulterade i att Felicia Fritz började jobba för Handelsbanken direkt efter att hon tagit sin kandidatexamen. I rollen som förmögenhetsrådgivare följer och hjälper Felicia sina kunder genom olika livsskeden.

Felicia jobbar som förmögenhetsrådgivare

Björn gick från aktivism till klimatjobb i FN

Från att ha agerat aktivist på gatorna har han klivit in i rummen där besluten om klimatet fattas. Alumnen Björn Fondén har arbetat för omställningen mot en hållbar värld både i ideella föreningar, näringsliv och FN.

Lätt att få jobb

88% av studenterna tyckte att deras arbetsuppgifter var relaterade till deras utbildning.

Arbetsuppgifter relaterade till utbildning

81% av studenterna tyckte att de hade kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete.

Kvalificerade
arbetsuppgifter

92% fick jobb inom 6 månader efter avslutade studier. 55% fick jobb innan avslutade studier.

Lätt att få jobb

Vad händer efter
ekonomie kandidatexamen?

Sedan 2008 har Handelshögskolan genomfört uppföljande undersökningar bland de studenter som tog examen från grundutbildningen året innan. Undersökningarna ger svar på frågor som Var arbetar studenterna någonstans idag? Hur gick det till när de fick sitt första jobb? och Inom vilka branscher arbetar de?

Vad händer efter examen?