Programstart med alla studenter som blivit antagna till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram måndagen den 2 september i sal B32 kl. 09.15-12.00

Adress: Vasagatan 1

Därefter fortsatt program utanför Handelshögskolan inklusive en gemensam lunch.

Introduktionsdag

För att bli registrerad på programmet måste du genomföra en digital registrering.

Den digitala registreringen sker mellan 16-26 augusti och är obligatorisk för att behålla din plats på programmet.  Din studievägledare kommer att skicka ut länk och info om detta i samband med att registreringsperioden startar.

Registrering

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Programstart med alla studenter som blivit antagna till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram måndagen den 2 september i sal B32 kl. 09.15-12.00

Adress: Vasagatan 1

Därefter fortsatt program utanför Handelshögskolan inklusive en gemensam lunch.

Introduktionsdag

För att bli registrerad på programmet måste du genomföra en digital registrering.

Den digitala registreringen sker mellan 16-26 augusti och är obligatorisk för att behålla din plats på programmet.  Din studievägledare kommer att skicka ut länk och info om detta i samband med att registreringsperioden startar.

Registrering

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram