Muhammed jobbar som förvaltningsrättsfiskal

Muhammed Hassaneh tog juristexamen 2020 från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar nu som förvaltningsrättsfiskal på Förvaltningsrätten i Göteborg. I år var han med på inspirationskvällen för juriststudenter och pratade om sin väg från Handelshögskolan till sitt nuvarande jobb.

Beskriv ditt jobb, vad du gör och vilka dina ansvarsområden är
Som förvaltningsrättsfiskal är jag domare under utbildning. Jag utför liknande uppgifter som de ordinarie domarna, vilket innebär bland annat att jag håller i muntliga förhandlingar samt avgör mål och ärenden själv eller tillsammans med nämndemän oftast på förslag från en föredragande jurist eller notarie. Målen handlar om tvister mellan enskilda och myndigheter. Jag har också handledaransvar för nya notarier och trainees, som också är under utbildning. Det dagliga arbetet på domstolen är väldigt varierande och ingen dag är den andra lik. Nya frågor och utmaningar dyker upp hela tiden. Mitt arbete vid domstolen varvas med kurser inom olika rättsområden. Senast var jag i Stockholm på en fyra dagars kurs om tvångsvård. 

Hur var övergången från studier till arbetslivet för din del?
Direkt efter juridikstudierna började jag arbeta på domstol som förvaltningsrättsnotarie. Övergången till domstol kändes som en naturlig fortsättning på studierna, det var som att gå från teori till praktik. Jag fick möjlighet att använda den juridiska metoden i verkliga fall. Som stöd hade jag en domare som handledare. Sedan fick jag väldigt tidigt förtroendet att växa i min yrkesroll och ta självständigt ansvar för mina arbetsuppgifter. Jag trivdes suveränt bra från första dagen.

Hur hamnade du på din nuvarande arbetsplats?
Precis som för många andra visste jag inte vad jag ville göra efter juridikstudierna. Jag hade fått höra att oavsett framtidsplaner har man stor nytta av tiden som notarie och att notarietjänst är som lumpen men för jurister. Dessutom var jag väldigt nyfiken på vad som händer bakom kulisserna på domstol och därför sökte jag notarietjänst. Under tiden som notarie lärde jag mig mycket om domstolarnas roll och uppgift i samhället och inte minst vikten av ett fungerande rättsväsende, att det blir en noggrann hantering av ärenden och att den enskilde blir sedd och hörd. Att jobba i domstol gav mig stora möjligheter att växa både personligt som yrkesmässigt. Mot slutet av notarietiden ville jag fortsatt utvecklas i min roll och arbeta för allas rättssäkerhet. Därför kändes det naturligt att söka mig till domarbanan.  

Har du något exempel på en viktig egenskap du utvecklade under din tid som student på Handelshögskolan?
Som student inom högre utbildning lär man sig att tänka kritiskt, argumentera, diskutera och debattera. Det är något jag ständigt har stor nytta av inte bara som jurist utan också i privatlivet.

Vad var höjdpunkten under din tid som student?
Studietiden innebar för mig nya chanser att lära, möta nya människor och upptäcka nya sidor av mig själv. När jag ser tillbaka på studietiden gör jag det med ett leende på läpparna. Hela juristprogrammet har varit en fantastisk upplevelse!

Har du nåt tips eller råd till en nuvarande student?
​​​​​​​​​​​​​​Undvik betygshets och att ställa för höga krav på er själva. Gör ni så gott ni kan så kommer det att bli bra, det är ett faktum. Njut i stället av studietiden och lär för livet! Ta vara på de möjligheter till stöd och vägledning som finns för studenter i form av t.ex. mentorskap. Engagera er och jobba extra under studietiden. Det är både lärorikt och meriterande. Att extraknäcka är dessutom ekonomiskt smart.

Muhammed Hassaneh tog juristexamen 2020 från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar nu som förvaltningsrättsfiskal på Förvaltningsrätten i Göteborg. I år var han med på inspirationskvällen för juriststudenter och pratade om sin väg från Handelshögskolan till sitt nuvarande jobb.

Beskriv ditt jobb, vad du gör och vilka dina ansvarsområden är
Som förvaltningsrättsfiskal är jag domare under utbildning. Jag utför liknande uppgifter som de ordinarie domarna, vilket innebär bland annat att jag håller i muntliga förhandlingar samt avgör mål och ärenden själv eller tillsammans med nämndemän oftast på förslag från en föredragande jurist eller notarie. Målen handlar om tvister mellan enskilda och myndigheter. Jag har också handledaransvar för nya notarier och trainees, som också är under utbildning. Det dagliga arbetet på domstolen är väldigt varierande och ingen dag är den andra lik. Nya frågor och utmaningar dyker upp hela tiden. Mitt arbete vid domstolen varvas med kurser inom olika rättsområden. Senast var jag i Stockholm på en fyra dagars kurs om tvångsvård. 

Hur var övergången från studier till arbetslivet för din del?
Direkt efter juridikstudierna började jag arbeta på domstol som förvaltningsrättsnotarie. Övergången till domstol kändes som en naturlig fortsättning på studierna, det var som att gå från teori till praktik. Jag fick möjlighet att använda den juridiska metoden i verkliga fall. Som stöd hade jag en domare som handledare. Sedan fick jag väldigt tidigt förtroendet att växa i min yrkesroll och ta självständigt ansvar för mina arbetsuppgifter. Jag trivdes suveränt bra från första dagen.

Hur hamnade du på din nuvarande arbetsplats?
Precis som för många andra visste jag inte vad jag ville göra efter juridikstudierna. Jag hade fått höra att oavsett framtidsplaner har man stor nytta av tiden som notarie och att notarietjänst är som lumpen men för jurister. Dessutom var jag väldigt nyfiken på vad som händer bakom kulisserna på domstol och därför sökte jag notarietjänst. Under tiden som notarie lärde jag mig mycket om domstolarnas roll och uppgift i samhället och inte minst vikten av ett fungerande rättsväsende, att det blir en noggrann hantering av ärenden och att den enskilde blir sedd och hörd. Att jobba i domstol gav mig stora möjligheter att växa både personligt som yrkesmässigt. Mot slutet av notarietiden ville jag fortsatt utvecklas i min roll och arbeta för allas rättssäkerhet. Därför kändes det naturligt att söka mig till domarbanan.  

Har du något exempel på en viktig egenskap du utvecklade under din tid som student på Handelshögskolan?
Som student inom högre utbildning lär man sig att tänka kritiskt, argumentera, diskutera och debattera. Det är något jag ständigt har stor nytta av inte bara som jurist utan också i privatlivet.

Vad var höjdpunkten under din tid som student?
Studietiden innebar för mig nya chanser att lära, möta nya människor och upptäcka nya sidor av mig själv. När jag ser tillbaka på studietiden gör jag det med ett leende på läpparna. Hela juristprogrammet har varit en fantastisk upplevelse!

Har du nåt tips eller råd till en nuvarande student?
​​​​​​​​​​​​​​Undvik betygshets och att ställa för höga krav på er själva. Gör ni så gott ni kan så kommer det att bli bra, det är ett faktum. Njut i stället av studietiden och lär för livet! Ta vara på de möjligheter till stöd och vägledning som finns för studenter i form av t.ex. mentorskap. Engagera er och jobba extra under studietiden. Det är både lärorikt och meriterande. Att extraknäcka är dessutom ekonomiskt smart.

Muhammed jobbar som förvaltningsrättsfiskal