Mona läste Matix – fick jobb på partnerföretaget

Under sitt år på magisterprogrammet Matix (Management av tillväxt) matchades Mona Al Moulla ihop med partnerprogrammet pinDeliver – där hon idag jobbar som Brand Manager.

Vad jobbar du med idag?
Min roll som Brand Manager på pinDeliver har varit rätt bred. Likt många tillväxtbolag är vi ett fåtal personer som har på oss flera hattar, men mitt främsta fokus har varit att stärka pinDeliver som varumärke och att hitta nya kunder och marknader. I praktiken har det bl.a. handlat om att hjälpa vår marknadsbyrå ta fram vår nya hemsida, hålla våra marknadskanaler aktiva och uppdaterade, men även sälja vårt system och nå ut till nya potentiella kunder. Även ta fram nytt sälj- och varumärkesmaterial för att visuellt kunna kommunicera ut vårt varumärke och våra värderingar.

En stor del av min tid på pinDeliver har också gått till att ta starta upp vårt nya bolag Pindly. Där har jag fått ta fram mina UI/UX-glasögon och designa appen, men även tillägnat tid till att affärsutveckla konceptet. Allt från att göra marknadsanalyser till att ta fram en affärsmodell vi tror är lönsam för det nya företaget. 

Kan du berätta mer om bakgrunden till skapandet av det nya bolaget?
Jag, tillsammans med mina kollegor på pinDeliver, har startat ett AB under namnet Pindly. Under min tid på Matix fick jag börja utveckla affärsidén och skissa på hur appen skulle se ut. I december 2023 startade vi upp bolaget tillsammans och jag har fått förtroendet att driva det. 

Många av de behoven vi ser inom logistik- och transportbranschen - så som förutsägbarhet, spårbarhet och transparens - har saknats i de verktyg som finns för reseplanering idag för privatpersoner. Vi såg att vi redan har verktygen och kompetensen för att täcka behoven inom B2B med pinDelivers system, och vi tänkte därför att varför inte ta med oss allt detta till en ren C2C-miljö och utveckla en app för det?

Vad tar du med dig från Matix till arbetslivet?
Massor! Jag skulle säga att allt jag gör idag har präglats av mitt år på Matix. Bland annat tar jag med mig att våga ifrågasätta och att reflektera varför man agerar som man gör i organisationen. Och förstå hur man själv funkar i olika kontexter. Superviktigt!

Hur var det att bli ihopmatchad med ett företag under utbildningen? Vilka tror du fördelarna är med detta?
Att bli tilldelad ett partnerföretag var såklart superspännande! Vår företagsansvariga på Matix är en grym matchmaker som kunde ge oss de utmaningar som vi kanske inte själva förstod att vi behövde. Under läsåret fick man släppa allt man trodde att man visste om vilken bransch och företagstyp man skulle arbeta med, och fokuset låg helt och hållet på att gå in i Matix-rollen för att förstå och lära sig utmaningarna med tillväxtbolag. Det var en otrolig ögonöppnare och ett väldigt utvecklande sätt att lära sig på. För första gången under min akademiska resa fick jag sätta mina teoretiska kunskaper på prov på riktigt och själv förstå kopplingen mellan skolbänksteorier och verkligheten. Det är också därför både jag och många av mina klasskompisar valde just Matix.

Under sitt år på magisterprogrammet Matix (Management av tillväxt) matchades Mona Al Moulla ihop med partnerprogrammet pinDeliver – där hon idag jobbar som Brand Manager.

Vad jobbar du med idag?
Min roll som Brand Manager på pinDeliver har varit rätt bred. Likt många tillväxtbolag är vi ett fåtal personer som har på oss flera hattar, men mitt främsta fokus har varit att stärka pinDeliver som varumärke och att hitta nya kunder och marknader. I praktiken har det bl.a. handlat om att hjälpa vår marknadsbyrå ta fram vår nya hemsida, hålla våra marknadskanaler aktiva och uppdaterade, men även sälja vårt system och nå ut till nya potentiella kunder. Även ta fram nytt sälj- och varumärkesmaterial för att visuellt kunna kommunicera ut vårt varumärke och våra värderingar.

En stor del av min tid på pinDeliver har också gått till att ta starta upp vårt nya bolag Pindly. Där har jag fått ta fram mina UI/UX-glasögon och designa appen, men även tillägnat tid till att affärsutveckla konceptet. Allt från att göra marknadsanalyser till att ta fram en affärsmodell vi tror är lönsam för det nya företaget. 

Kan du berätta mer om bakgrunden till skapandet av det nya bolaget?
Jag, tillsammans med mina kollegor på pinDeliver, har startat ett AB under namnet Pindly. Under min tid på Matix fick jag börja utveckla affärsidén och skissa på hur appen skulle se ut. I december 2023 startade vi upp bolaget tillsammans och jag har fått förtroendet att driva det. 

Många av de behoven vi ser inom logistik- och transportbranschen - så som förutsägbarhet, spårbarhet och transparens - har saknats i de verktyg som finns för reseplanering idag för privatpersoner. Vi såg att vi redan har verktygen och kompetensen för att täcka behoven inom B2B med pinDelivers system, och vi tänkte därför att varför inte ta med oss allt detta till en ren C2C-miljö och utveckla en app för det?

Vad tar du med dig från Matix till arbetslivet?
Massor! Jag skulle säga att allt jag gör idag har präglats av mitt år på Matix. Bland annat tar jag med mig att våga ifrågasätta och att reflektera varför man agerar som man gör i organisationen. Och förstå hur man själv funkar i olika kontexter. Superviktigt!

Hur var det att bli ihopmatchad med ett företag under utbildningen? Vilka tror du fördelarna är med detta?
Att bli tilldelad ett partnerföretag var såklart superspännande! Vår företagsansvariga på Matix är en grym matchmaker som kunde ge oss de utmaningar som vi kanske inte själva förstod att vi behövde. Under läsåret fick man släppa allt man trodde att man visste om vilken bransch och företagstyp man skulle arbeta med, och fokuset låg helt och hållet på att gå in i Matix-rollen för att förstå och lära sig utmaningarna med tillväxtbolag. Det var en otrolig ögonöppnare och ett väldigt utvecklande sätt att lära sig på. För första gången under min akademiska resa fick jag sätta mina teoretiska kunskaper på prov på riktigt och själv förstå kopplingen mellan skolbänksteorier och verkligheten. Det är också därför både jag och många av mina klasskompisar valde just Matix.

Mona läste Matix – fick jobb på partnerföretaget