Är du antagen 11 juli 2024: svara på ditt antagningsbesked före 19 juli 2024, annars förlorar du din plats.
Är du antagen 25 juli 2024: behöver du inte svara på ditt antagningsbesked.

Nästa viktiga steg för att slutligen bli student på programmet är registrering på första kursen under registreringsperioden innan programmet startar.

Registreringsperioden är mellan den 19–21 augusti. Observera att du förlorar din plats på programmet om du inte registrerar dig under registreringsperioden.

Här loggar du in för att registrera dig.

Registrering

Ekonomie kandidatprogrammet kommer att ha introduktionsdagar från onsdag den
28 augusti till fredag den 30 augusti.

Under introduktionsdagarna kommer du få träffa dina kurskamrater, programkoordinatorn och den administrativa personalen för programmet, samt följa föreläsningarna i den första kursen, EKFN10 Introduktion till ekonomi.

Deltagande under introduktionsveckan är frivilligt, men vi hoppas att du väljer att delta för att få bästa möjliga start på dina universitetsstudier. Redan inom två veckor kommer du att ha din första tenta, så även om föreläsningarna kommer att spelas in, är det starkt rekommenderat att närvara när föreläsningarna ges i realtid.

Mer information om innehållet i introduktionsdagarna, såsom schema, plats med mera, kommer att förmedlas via e-post närmare studiestart.

Svara på ditt antagningsbesked

Introduktionsdagar

Ekonomie kandidatprogrammet

Nästa viktiga steg för att slutligen bli student på programmet är registrering på första kursen under registreringsperioden innan programmet startar.

Registreringsperioden är mellan den 19–21 augusti. Observera att du förlorar din plats på programmet om du inte registrerar dig under registreringsperioden.

Här loggar du in för att registrera dig.

Ekonomie kandidatprogrammet kommer att ha introduktionsdagar från onsdag den
28 augusti till fredag den 30 augusti.

Under introduktionsdagarna kommer du få träffa dina kurskamrater, programkoordinatorn och den administrativa personalen för programmet, samt följa föreläsningarna i den första kursen, EKFN10 Introduktion till ekonomi.

Deltagande under introduktionsveckan är frivilligt, men vi hoppas att du väljer att delta för att få bästa möjliga start på dina universitetsstudier. Redan inom två veckor kommer du att ha din första tenta, så även om föreläsningarna kommer att spelas in, är det starkt rekommenderat att närvara när föreläsningarna ges i realtid.

Mer information om innehållet i introduktionsdagarna, såsom schema, plats med mera, kommer att förmedlas via e-post närmare studiestart.

Introduktionsdagar

Registrering

Ekonomie kandidatprogrammet