Sustainability Day – Challenges
11 september 2024

På Handelshögskolan vrider och vänder vi på framtidens utmaningar och funderar kring lösningar på de globala hållbarhetsmålen i forskning, utbildning och tillsammans med partners från näringsliv, offentliga organisationer och tillsammans med våra internationella samarbetspartners. I dag, kanske mer än någonsin tidigare, krävs kunskap och förståelse för sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor, både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Dessa framtidsfrågor får allt större plats i vår forskning och utbildning. Vi ser det därför som centralt att du vid din examen har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera frågor kring etik, socialt ansvar och miljö i ditt yrkesliv.

Sustainability Day: Challenges

Din första hållbarhetsdag på programmet är en dag med fokus på globala utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Dagen börjar i samtal mellan forskare från olika discipliner där den centrala frågan är; Vad kommer att krävas för att gå från ord till handling och åstadkomma den hållbara omställning som krävs för att nå de högt ställda globala hållbarhetsmål som världens länder enades om redan 2015? Går det att tackla fattigdom, klimat, naturresursfrågor och frågor om jämlikhet/jämställdhet samt ekonomisk utveckling samtidigt?  Under dagen kommer du att få lyssna på ett antal spännande föreläsare som ger dig inblick i och förståelse för dessa problem och utmaningar och varför de är relevanta för dig i din kommande yrkesroll.

Upplägg
Sustainability Day: Challenges är upplagd som en konferens där du skräddarsyr din eftermiddag och väljer vad du vill fördjupa dig i. Global ojämlikhet, antibiotikaresistens och smutsig läkemedelsproduktion, AI och anti-korruption är exempel på teman på dagen. Du medverkar på ett gemensamt pass och väljer därefter fritt mellan fem olika pass.

Challenges – första dagen av tre
Sustainability Day: Challenges är den första av tre heldagar för alla programstudenter. Nästkommande dagar äger rum under ditt andra och tredje studieår och kommer att fokusera på Responsibility respektive Solutions

Praktisk information
Sustainablility Day: Challenges arrangeras den 11 september och ingår i alla program. Anmälan till de olika passen öppnar ett par dagar innan och du kommer att få mer information via skolans lärplattform Canvas i början av september. Du kommer då att få en inbjudan till Canvas-aktiviteten på din studentmail, denna behöver du acceptera.

En hälsning till dig som är ny student från rektor Måns Söderbom
Clara visar dig runt på Handelshögskolan

Career Service vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan. Genom aktiviteter som företags­presentationer, färdighets­träning, CV-granskning och karriärcoaching hjälper Career Service dig att bli förberedd för yrkeslivet. Workshops inom personlig och professionell utveckling finns även integrerat i flera av våra utbildnings­program.

Career Service

I Studentportalen hittar du viktig och värdefull information om dina studier. Där finns bland annat en checklista för dig som är ny student.

Studentportalen
Det här gäller inför din studiestart

Med sina huvudämnen - ekonomi och juridik - har Handelshögskolan en unik bredd. Handelshögskolan är en fakultet inom Göteborgs universitet och består av fyra institutioner:

  • Företagsekonomiska institutionen

  • Institutionen för ekonomi och samhälle

  • Institutionen för nationalekonomi och samhälle

  • Juridiska institutionen

Höstterminen 2024 drar officiellt igång 2 september, men beroende på vad du ska läsa gäller lite olika saker inför studiestarten. Läs mer om vad som gäller för ditt program eller din kurs.

Nu börjar din tid på
Handelshögskolan
Studievägledare på Handelshögskolan

Nationalekonomi och statistik
Katarina Renström
svl@economics.gu.se

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Anna-Karin Ågren
smil@handels.gu.se

Ekonomisk historia, innovation
och entreprenörskap,
kulturgeografi
svl.es@handels.gu.se

Företagsekonomi och
ekonomisk geografi
Anna Karin Hasselblad
fek-studievagledning@handels.gu.se

Bachelor's Programme in Business
and Economics
Gabriella Jaxdal
study.be@handels.gu.se

Juristprogrammet och fristående
kurser inom juridik
Lena Björk och Eleonor Myhre
studievagledning@law.gu.se

Logistikprogrammet
Fereshteh Erfan
fek-studievagledning@handels.gu.se

Ekonomie kandidatprogrammet
Karin Cederholm
studera.ep@handels.gu.se

Studievägledare på Handelshögskolan

Företagsekonomi och
ekonomisk geografi
Anna Karin Hasselblad
fek-studievagledning@handels.gu.se

Ekonomisk historia, innovation
och entreprenörskap,
kulturgeografi
svl.es@handels.gu.se

Nationalekonomi och statistik
Katarina Renström
svl@economics.gu.se

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Anna-Karin Ågren
smil@handels.gu.se

Juristprogrammet och fristående
kurser inom juridik
Lena Björk och Eleonor Myhre
studievagledning@law.gu.se

Logistikprogrammet
Fereshteh Erfan
fek-studievagledning@handels.gu.se

Ekonomie kandidatprogrammet
Karin Cederholm
studera.ep@handels.gu.se

Bachelor's Programme in Business
and Economics
Gabriella Jaxdal
study.be@handels.gu.se

Clara visar dig runt på Handelshögskolan
En hälsning till dig som är ny student från rektor Måns Söderbom
Sustainability Day – Challenges
11 september 2024

På Handelshögskolan vrider och vänder vi på framtidens utmaningar och funderar kring lösningar på de globala hållbarhetsmålen i forskning, utbildning och tillsammans med partners från näringsliv, offentliga organisationer och tillsammans med våra internationella samarbetspartners. I dag, kanske mer än någonsin tidigare, krävs kunskap och förståelse för sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor, både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Dessa framtidsfrågor får allt större plats i vår forskning och utbildning. Vi ser det därför som centralt att du vid din examen har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera frågor kring etik, socialt ansvar och miljö i ditt yrkesliv.

Sustainability Day: Challenges

Din första hållbarhetsdag på programmet är en dag med fokus på globala utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Dagen börjar i samtal mellan forskare från olika discipliner där den centrala frågan är; Vad kommer att krävas för att gå från ord till handling och åstadkomma den hållbara omställning som krävs för att nå de högt ställda globala hållbarhetsmål som världens länder enades om redan 2015? Går det att tackla fattigdom, klimat, naturresursfrågor och frågor om jämlikhet/jämställdhet samt ekonomisk utveckling samtidigt?  Under dagen kommer du att få lyssna på ett antal spännande föreläsare som ger dig inblick i och förståelse för dessa problem och utmaningar och varför de är relevanta för dig i din kommande yrkesroll.

Upplägg
Sustainability Day: Challenges är upplagd som en konferens där du skräddarsyr din eftermiddag och väljer vad du vill fördjupa dig i. Global ojämlikhet, antibiotikaresistens och smutsig läkemedelsproduktion, AI och anti-korruption är exempel på teman på dagen. Du medverkar på ett gemensamt pass och väljer därefter fritt mellan fem olika pass.

Challenges – första dagen av tre
Sustainability Day: Challenges är den första av tre heldagar för alla programstudenter. Nästkommande dagar äger rum under ditt andra och tredje studieår och kommer att fokusera på Responsibility respektive Solutions

Praktisk information
Sustainablility Day: Challenges arrangeras den 11 september och ingår i alla program. Anmälan till de olika passen öppnar ett par dagar innan och du kommer att få mer information via skolans lärplattform Canvas i början av september. Du kommer då att få en inbjudan till Canvas-aktiviteten på din studentmail, denna behöver du acceptera.

Career Service vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan. Genom aktiviteter som företags­presentationer, färdighets­träning, CV-granskning och karriärcoaching hjälper Career Service dig att bli förberedd för yrkeslivet. Workshops inom personlig och professionell utveckling finns även integrerat i flera av våra utbildnings­program.

Career Service

I Studentportalen hittar du viktig och värdefull information om dina studier. Där finns bland annat en checklista för dig som är ny student.

Studentportalen
Det här gäller inför din studiestart

Med sina huvudämnen - ekonomi och juridik - har Handelshögskolan en unik bredd. Handelshögskolan är en fakultet inom Göteborgs universitet och består av fyra institutioner:

  • Företagsekonomiska institutionen

  • Institutionen för ekonomi och samhälle

  • Institutionen för nationalekonomi och samhälle

  • Juridiska institutionen

Höstterminen 2024 drar officiellt igång 2 september, men beroende på vad du ska läsa gäller lite olika saker inför studiestarten. Läs mer om vad som gäller för ditt program eller din kurs.

Nu börjar din tid på
Handelshögskolan