Björn gick från aktivism till klimatjobb i FN

Miljöengagemanget går som en grön tråd genom mycket av det Björn Fondén tar sig för. Under gymnasiet växte insikten om klimatförändringarnas påverkan på världens framtid, vilket ledde till att han startade en miljöorganisation i sin hemstad Lidköping, och när Parisavtalet undertecknades var han på plats i folkmassan som aktivist. Nu befinner han sig i rummen där besluten om klimat och miljö fattas. Resan tog fart när han började på SMIL (Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram) på Handelshögskolan år 2015, där han valde inriktningen företagsekonomi.

—  Jag tycker att det är spännande att utbildningen kombinerar ekonomi och politik med miljövetenskap för att svara på några av de viktigaste frågorna om vår framtid. För mig kändes det som det perfekta valet, säger Björn.

Föreningslivet banade väg

Vid sidan av utbildningen såg föreningsmänniskan i honom en chans att vidga sina perspektiv och kontaktnät ytterligare genom alla de studentföreningar som är kopplade till Handelshögskolan. Genom Handels Students for Sustainability (HaSS) arrangerade till exempel han och andra studenter studieresor, nätverkskvällar och föreläsningar med olika människor från näringslivet. Tillsammans med vänner startade Björn också studentföreningen Handels Entreprenörer. Om det saknas en förening inom ditt intresseområde erbjuder universitetsmiljön både strukturen och nätverket som krävs för att det ska vara enkelt att dra igång något eget, menar Björn. Det var också mycket tack vare föreningsengagemanget som nya möjligheter öppnades upp. Via en miljöorganisation blev han under sitt sista år på SMIL nominerad till rollen som ungdomsrepresentant för Sverige i FN, där han bland annat fick åka till New York och presentera en utvärdering av hur Sverige lyckats nå de globala målen i Agenda 2030.

— Det var ett oerhört spännande och viktigt uppdrag, som jag fick mycket tack vare mitt tidigare engagemang. Min erfarenhet är att möten med människor som delar dina intressen ofta leder vidare till något nytt, säger han och fortsätter:

— Det är ett råd jag vill skicka med till studenter: Om du vill ha ditt drömjobb är ideellt engagemang en superbra merit.  Det visar att du har ett intresse, ger dig nya kontakter och gör att du sticker ut.

Genom studierna på Handelshögskolan fick han ta del av hur viktigt näringslivet är när det kommer till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det var också bakgrunden till hans val av arbetsgivare efter studierna – rådgivnings- och revisionsbyrån Grant Thornton, där han jobbade med att starta upp en helt ny hållbarhetsavdelning. Syftet var att erbjuda företag hållbarhetsredovisning, klimattjänster och strategirådgivning för en hållbar utveckling. Han deltog även i arbetet med att ta fram en intern hållbarhetsstrategi för Grant Thornton International.

— Jag fick verkligen möjlighet att vara med och påverka både internt och externt. Vår poäng var att dagens företag behöver en hållbar strategi för att kunna växa och fortsätta skapa lönsamhet, säger han.

Likheterna är större än skillnaderna

Efter två år på Grant Thornton fick han tillfälle att komma tillbaka till FN. Den här gången som anställd Climate Change Specialist på FN:s klimatkonvention (UNFCCC), som bland annat leder de internationella klimatförhandlingarna. Anställningen var på deras regionala kontor i Thailand, som jobbar mot hela Asien och Stillahavsregionen. Björns uppdrag handlade om att hjälpa länder att nå sina klimatmål men också om att stötta länderna inför klimatmötet COP26. Många sätter ett jobb inom FN högt på sin önskelista, och så var det även för honom, berättar Björn. Samtidigt har han genom sina olika uppdrag fått insikt i att likheterna mellan NGO:s och näringsliv många gånger är större än skillnaderna.

— Både företag och icke-vinstdrivande organisationer behöver skapa värde för sina kunder, medlemmar eller finansiärer för att leva vidare. Den stora skillnaden ligger i anledningen till att de existerar – medan NGO:s i huvudsak har ett samhällsdrivet syfte är företagens ändamål att svara på marknadens efterfrågan och generera vinst. Detta beror dock helt på ägarna, och näringslivet börjar gå mer och mer mot en samhällsdriven inriktning. Min erfarenhet är att det finns stor möjlighet göra skillnad oavsett var man jobbar, säger han.

Fortsätter att engagera sig i FN

Sedan förra hösten studerar han en ettårig master i Global Economic Governance and Public Affairs som arrangeras i Rom, Berlin och Nice av LUISS School of Government & CIFE. Vid sidan av studierna fortsätter engagemanget i FN efter att han nyligen blev utvald till en Youth Task Force som ska stötta ungas deltagande inför den stora FN-konferensen Stockholm+50. Den arrangeras i juni i år som ett minne till att det nu är 50 år sedan FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, ägde rum. Syftet är att högtidlighålla jubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot mer hållbara samhällen.

— Vi står inför en vändpunkt i mänsklighetens historia och nu är det upp till oss att avgöra vår framtid på den här planeten, säger Björn.

Viktigt att påminna sig om syftet

För studenter som strävar mot ett jobb inom FN är hans tips att börja identifiera och sätta sig in i de sakfrågor de vill påverka, och att engagera sig ideellt. Därefter kan praktik eller juniora tjänster, som den han själv fick, vara en väg in. Vad destinationen blir efter examen för egen del lämnar han öppet. Det viktigaste är att påminna sig själv om varför du vill befinna dig på en specifik plats och vad du vill uppnå med det, menar Björn.

– Det behövs personer på varje nivå – både aktivister på gatorna och på beslutsfattande positioner i politiken eller näringslivet, som arbetar för att driva världen i en bättre riktning. Det är inte vilken position du har som spelar roll, utan vad du kan göra där du är just nu.

– Som det gamla ordspråket säger: ”Om du tror att du är för liten för att göra skillnad, försök att sova i samma rum som en mygga.”

Björn gick från aktivism till klimatjobb i FN

Miljöengagemanget går som en grön tråd genom mycket av det Björn Fondén tar sig för. Under gymnasiet växte insikten om klimatförändringarnas påverkan på världens framtid, vilket ledde till att han startade en miljöorganisation i sin hemstad Lidköping, och när Parisavtalet undertecknades var han på plats i folkmassan som aktivist. Nu befinner han sig i rummen där besluten om klimat och miljö fattas. Resan tog fart när han började på SMIL (Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram) på Handelshögskolan år 2015, där han valde inriktningen företagsekonomi.

—  Jag tycker att det är spännande att utbildningen kombinerar ekonomi och politik med miljövetenskap för att svara på några av de viktigaste frågorna om vår framtid. För mig kändes det som det perfekta valet, säger Björn.

Föreningslivet banade väg

Vid sidan av utbildningen såg föreningsmänniskan i honom en chans att vidga sina perspektiv och kontaktnät ytterligare genom alla de studentföreningar som är kopplade till Handelshögskolan. Genom Handels Students for Sustainability (HaSS) arrangerade till exempel han och andra studenter studieresor, nätverkskvällar och föreläsningar med olika människor från näringslivet. Tillsammans med vänner startade Björn också studentföreningen Handels Entreprenörer. Om det saknas en förening inom ditt intresseområde erbjuder universitetsmiljön både strukturen och nätverket som krävs för att det ska vara enkelt att dra igång något eget, menar Björn. Det var också mycket tack vare föreningsengagemanget som nya möjligheter öppnades upp. Via en miljöorganisation blev han under sitt sista år på SMIL nominerad till rollen som ungdomsrepresentant för Sverige i FN, där han bland annat fick åka till New York och presentera en utvärdering av hur Sverige lyckats nå de globala målen i Agenda 2030.

— Det var ett oerhört spännande och viktigt uppdrag, som jag fick mycket tack vare mitt tidigare engagemang. Min erfarenhet är att möten med människor som delar dina intressen ofta leder vidare till något nytt, säger han och fortsätter:

— Det är ett råd jag vill skicka med till studenter: Om du vill ha ditt drömjobb är ideellt engagemang en superbra merit.  Det visar att du har ett intresse, ger dig nya kontakter och gör att du sticker ut.

Genom studierna på Handelshögskolan fick han ta del av hur viktigt näringslivet är när det kommer till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det var också bakgrunden till hans val av arbetsgivare efter studierna – rådgivnings- och revisionsbyrån Grant Thornton, där han jobbade med att starta upp en helt ny hållbarhetsavdelning. Syftet var att erbjuda företag hållbarhetsredovisning, klimattjänster och strategirådgivning för en hållbar utveckling. Han deltog även i arbetet med att ta fram en intern hållbarhetsstrategi för Grant Thornton International.

— Jag fick verkligen möjlighet att vara med och påverka både internt och externt. Vår poäng var att dagens företag behöver en hållbar strategi för att kunna växa och fortsätta skapa lönsamhet, säger han.

Likheterna är större än skillnaderna

Efter två år på Grant Thornton fick han tillfälle att komma tillbaka till FN. Den här gången som anställd Climate Change Specialist på FN:s klimatkonvention (UNFCCC), som bland annat leder de internationella klimatförhandlingarna. Anställningen var på deras regionala kontor i Thailand, som jobbar mot hela Asien och Stillahavsregionen. Björns uppdrag handlade om att hjälpa länder att nå sina klimatmål men också om att stötta länderna inför klimatmötet COP26. Många sätter ett jobb inom FN högt på sin önskelista, och så var det även för honom, berättar Björn. Samtidigt har han genom sina olika uppdrag fått insikt i att likheterna mellan NGO:s och näringsliv många gånger är större än skillnaderna.

— Både företag och icke-vinstdrivande organisationer behöver skapa värde för sina kunder, medlemmar eller finansiärer för att leva vidare. Den stora skillnaden ligger i anledningen till att de existerar – medan NGO:s i huvudsak har ett samhällsdrivet syfte är företagens ändamål att svara på marknadens efterfrågan och generera vinst. Detta beror dock helt på ägarna, och näringslivet börjar gå mer och mer mot en samhällsdriven inriktning. Min erfarenhet är att det finns stor möjlighet göra skillnad oavsett var man jobbar, säger han.

Fortsätter att engagera sig i FN

Sedan förra hösten studerar han en ettårig master i Global Economic Governance and Public Affairs som arrangeras i Rom, Berlin och Nice av LUISS School of Government & CIFE. Vid sidan av studierna fortsätter engagemanget i FN efter att han nyligen blev utvald till en Youth Task Force som ska stötta ungas deltagande inför den stora FN-konferensen Stockholm+50. Den arrangeras i juni i år som ett minne till att det nu är 50 år sedan FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, ägde rum. Syftet är att högtidlighålla jubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot mer hållbara samhällen.

— Vi står inför en vändpunkt i mänsklighetens historia och nu är det upp till oss att avgöra vår framtid på den här planeten, säger Björn.

Viktigt att påminna sig om syftet

För studenter som strävar mot ett jobb inom FN är hans tips att börja identifiera och sätta sig in i de sakfrågor de vill påverka, och att engagera sig ideellt. Därefter kan praktik eller juniora tjänster, som den han själv fick, vara en väg in. Vad destinationen blir efter examen för egen del lämnar han öppet. Det viktigaste är att påminna sig själv om varför du vill befinna dig på en specifik plats och vad du vill uppnå med det, menar Björn.

– Det behövs personer på varje nivå – både aktivister på gatorna och på beslutsfattande positioner i politiken eller näringslivet, som arbetar för att driva världen i en bättre riktning. Det är inte vilken position du har som spelar roll, utan vad du kan göra där du är just nu.

– Som det gamla ordspråket säger: ”Om du tror att du är för liten för att göra skillnad, försök att sova i samma rum som en mygga.”