Andreas driver startup-företag för en grön omställning

Du driver nu start-up företaget Rivus Batteries, vad inspirerade dig till detta?
– När jag flyttade hem till Sverige från Nepal ville jag fortsätta med något som kändes meningsfullt, och då började jag titta på hur jag kan bidra till den gröna omställningen. En viktig pusselbit är kostnadseffektiv och miljövänlig lagring av elektricitet. För även om sol- och vindkraft är billigast på de allra flesta platser, skiner solen inte alltid och vinden blåser inte alltid. Därför kommer den största delen av vår energi och elektricitet globalt fortfarande från gas, olja och kol. För att komma bort från detta beroende behöver vi möjliggöra storskalig, billig och miljövänlig lagring av elektricitet, vilket är det Rivus gör.

Vad gör du som operativ chef på jobbet?
– Under en arbetsvecka är det många delar att få ihop, dels affärsutveckling – både operativt och strategiskt samt verksamhetsplaner för företaget – dels sälj och marknadsföring, där jag har kontakt med pilotkunder och potentiella kunder. Sedan blir det mycket kontakt med externa ägare och potentiella investerare och att arbeta med ansökningar för att få anslag. Anslagen används för att kunna skala upp vår teknik, och skapa svenska jobb och exportintäkter.

Hur har din utbildning från SMIL hjälpt dig i ditt arbetsliv
– Bredden i utbildningen har hjälpt mig att förstå olika perspektiv på djupet, något som är nödvändigt då klimatutmaningen, global fattigdom och ojämlikhet är komplicerade problem. Programmet gav mig en bättre teknisk och djupare förståelse om klimatutmaningen som gör att jag ofta känner mig som en av de mer kompetenta inom området oavsett sammanhang.

Hur ser du på behovet av kompetens inom hållbarhet på arbetsmarknaden?
 Klimatutmaningen och global ojämlikhet är tveklöst vår generations två största utmaningar. Här finns stora utmaningar, men minst lika stora möjligheter - och kompetensbehovet växer så det knakar! Detta visar även statistiken. LinkedIn tittade på miljontals jobb som startade av LinkedIn-medlemmar under de senaste fem åren för att beräkna en tillväxttakt för varje jobbtitel. I Storbritannien och Tyskland var till exempel hållbarhetschef nummer ett, och Hållbarhetsanalytiker var på plats två i Sverige.

Har du något tips eller råd till den som funderar på att läsa SMIL eller arbeta med hållbarhet?
– Kör, bara kör! Våga följa din inre röst och hjärta och strunta i vad andra säger eller planerar att göra. Du kanske inte kommer tjäna lika bra till en början, men du kommer ha ett grymt mycket roligare, utmanande, lärorik karriär och meningsfullare liv.

När Andreas Kölling läste Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram fick han ett uppvaknande kring klimatutmaningen och driver idag företaget Rivus Batteries. "Jag vill bidra till den gröna omställningen", säger han.

Vad handlar hållbarhet om för dig?
– Det innebär flera saker, men framför allt att göra skillnad på riktigt, där det behövs som allra mest. Hållbarhet handlar om att vara uthållig och inte ge upp även när det inte känns som det finns en väg framåt, för det kommer att hända! Då måste man kämpa vidare, och över tid omvandla utmaningarna till lärdomar. Att fortsätta när det är som svårast, då kommer man att göra skillnad – på riktigt.

Du har uppmärksammats medialt för dina hjälpinsatser i Nepal, berätta om det!
– När jag blev klar med min masterutbildning på Handelshögskolan fick jag möjligheten att åka till Nepal för att hjälpa nepalesiska entreprenörer och bybor att starta egna mikroföretag i fattiga byar. De skulle bygga nya, säkra hus till låg kostnad och med lokala och miljövänliga material. Resultatet blev över 10 000 säkra, billiga hus och 100 000 ton koldioxid som sparats jämfört med bränt tegel som är det konventionella byggmaterialet i Nepal. Jag skulle vara där ett år, men det blev fem år eftersom det var så kul och meningsfullt!

Hur har din utbildning från SMIL hjälpt dig i ditt arbetsliv
– Bredden i utbildningen har hjälpt mig att förstå olika perspektiv på djupet, något som är nödvändigt då klimatutmaningen, global fattigdom och ojämlikhet är komplicerade problem. Programmet gav mig en bättre teknisk och djupare förståelse om klimatutmaningen som gör att jag ofta känner mig som en av de mer kompetenta inom området oavsett sammanhang.

Hur ser du på behovet av kompetens inom hållbarhet på arbetsmarknaden?
 Klimatutmaningen och global ojämlikhet är tveklöst vår generations två största utmaningar. Här finns stora utmaningar, men minst lika stora möjligheter - och kompetensbehovet växer så det knakar! Detta visar även statistiken. LinkedIn tittade på miljontals jobb som startade av LinkedIn-medlemmar under de senaste fem åren för att beräkna en tillväxttakt för varje jobbtitel. I Storbritannien och Tyskland var till exempel hållbarhetschef nummer ett, och Hållbarhetsanalytiker var på plats två i Sverige.

Har du något tips eller råd till den som funderar på att läsa SMIL eller arbeta med hållbarhet?
– Kör, bara kör! Våga följa din inre röst och hjärta och strunta i vad andra säger eller planerar att göra. Du kanske inte kommer tjäna lika bra till en början, men du kommer ha ett grymt mycket roligare, utmanande, lärorik karriär och meningsfullare liv.

Du driver nu start-up företaget Rivus Batteries, vad inspirerade dig till detta?
– När jag flyttade hem till Sverige från Nepal ville jag fortsätta med något som kändes meningsfullt, och då började jag titta på hur jag kan bidra till den gröna omställningen. En viktig pusselbit är kostnadseffektiv och miljövänlig lagring av elektricitet. För även om sol- och vindkraft är billigast på de allra flesta platser, skiner solen inte alltid och vinden blåser inte alltid. Därför kommer den största delen av vår energi och elektricitet globalt fortfarande från gas, olja och kol. För att komma bort från detta beroende behöver vi möjliggöra storskalig, billig och miljövänlig lagring av elektricitet, vilket är det Rivus gör.

Vad gör du som operativ chef på jobbet?
– Under en arbetsvecka är det många delar att få ihop, dels affärsutveckling – både operativt och strategiskt samt verksamhetsplaner för företaget – dels sälj och marknadsföring, där jag har kontakt med pilotkunder och potentiella kunder. Sedan blir det mycket kontakt med externa ägare och potentiella investerare och att arbeta med ansökningar för att få anslag. Anslagen används för att kunna skala upp vår teknik, och skapa svenska jobb och exportintäkter.

När Andreas Kölling läste Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram fick han ett uppvaknande kring klimatutmaningen och driver idag företaget Rivus Batteries. "Jag vill bidra till den gröna omställningen", säger han.

Vad handlar hållbarhet om för dig?
– Det innebär flera saker, men framför allt att göra skillnad på riktigt, där det behövs som allra mest. Hållbarhet handlar om att vara uthållig och inte ge upp även när det inte känns som det finns en väg framåt, för det kommer att hända! Då måste man kämpa vidare, och över tid omvandla utmaningarna till lärdomar. Att fortsätta när det är som svårast, då kommer man att göra skillnad – på riktigt.

Du har uppmärksammats medialt för dina hjälpinsatser i Nepal, berätta om det!
– När jag blev klar med min masterutbildning på Handelshögskolan fick jag möjligheten att åka till Nepal för att hjälpa nepalesiska entreprenörer och bybor att starta egna mikroföretag i fattiga byar. De skulle bygga nya, säkra hus till låg kostnad och med lokala och miljövänliga material. Resultatet blev över 10 000 säkra, billiga hus och 100 000 ton koldioxid som sparats jämfört med bränt tegel som är det konventionella byggmaterialet i Nepal. Jag skulle vara där ett år, men det blev fem år eftersom det var så kul och meningsfullt!

Andreas driver startup-företag för en grön omställning