Agnes jobbar som managementkonsult

Agnes Knutsson från Linköping läste Ekonomprogrammet på Handelshögskolan och har en kandidatexamen i finansiell ekonomi. Hon ville komplettera sin utbildning med fokus på praktiska företagsproblem och arbeta case-drivet och valde därför att plugga vidare på mastersprogrammet Innovation and Industrial Management. Hon tog examen i juni 2021 och jobbar nu som managementkonsult i Göteborg.

Vad har du för jobb just nu och vad har du för konkreta arbetsuppgifter?
Jag jobbar som managementkonsult på Vink, en boutique managementkonsultbyrå med fokus på strategisk och digital transformation. Som managementkonsult jobbar man i diverse projekt och olika längd, det kan vara allt från några veckor till längre program som sträcker sig över flera år. Jag jobbar med varierande uppdrag, exempel på tidigare uppdrag är analys av nuvarande prisstrategi, implementering av nytt systemstöd samt offentlig upphandling.

Ett exempel på ett tidigare projekt är ett tillväxtbolag med växtvärk, men där de interna strukturerna inte hade utvecklats i samma takt som tillväxten. Vårt team arbetade bland annat med att förbättra säljteamets processer, säkra upp leveransförmåga och tydliggöra nyckelaktiviteter. I nästa fas togs en ny styrmodell och KPIer fram. Vi fick senare förtroende att leda strategiarbete för bolaget, som innefattar vägval som krävs för att säkerställa bolagets förmåga att möta framtidens ökade konkurrens.

Du har ju läst Innovation and Industrial Management. Vad var det bästa med programmet?
Balansen och fokuset mellan akademi och verkliga företagsproblem i grupparbeten tycker jag var det bästa med programmet. Metodiken var väldigt utvecklande med en bra balans mellan akademiskt fokus och verkliga utmaningar för organisationer vilket har gett mig en bra grund och verktyg till arbetslivet. Grupparbetena var väldigt givande och roligt att tillsammans med andra få ta sig an verkliga utmaningar. Vi hade god vägledning från professorer och jag upplevde programmet som väldigt utvecklande.

Vilka är de största utmaningarna under programmet?
Första halvåret var intensivt med en omställning i hur man arbetade från det mer teoretiska till flertalet grupparbeten. Med det sagt så upplevde jag första halvåret som väldigt utvecklande och jag hade en bra grupp där vi hjälptes åt och utvecklades tillsammans.

Var det någon specifik kurs som du tyckte var extra rolig eller som du har haft stor nytta av i ditt yrkesliv?
Under första året fick vi göra en kurs tillsammans med CGI (konsultföretag inom IT- och affärsverksamhet), där de presenterade en utmaning där vi i grupper arbetade på en lösning utifrån deras metoder och vägledning. Denna kurs var väldigt rolig, givande och var bra förberedelse inför mitt nuvarande yrke som managementkonsult. Under kursens gång fick vi bra stöd från CGI och det var intressant att höra hur de resonerade kring utmaningar och olika lösningsförslag.

Har du tips på kurser och erfarenheter inför kommande yrkesliv att tänka på under utbildningens gång?
Jag skrev min masteruppsats tillsammans med ett företag, vilket jag upplevde som givande och bra insikt i verkliga utmaningar, samtidigt som man fick en bra inblick i hur utbildningen kan appliceras på företagsproblem. Så om man har möjligheten skulle jag verkligen rekommendera att skriva sin masteruppsats tillsammans med ett företag.

Jag skulle även rekommendera att komplettera utbildningen med ett projekt genom antingen Kåren eller ett jobb. Jag var både engagerad i Kåren och hade jobb vid sidan av under min studietid vilket var väldigt givande. Det gav ett bra komplement till den akademiska utbildningen som jag har haft stor nytta av senare i arbetslivet, exempelvis utvecklades min förmåga att driva projekt när jag var engagerad i Handelsspexet.

Har du något tips till dem som funderar på att läsa programmet?
Mitt tips är att fundera på vad du vill jobba med efter din examen och läsa på vad de som gått de olika utbildningarna jobbar med idag, det ger en bra vägvisning till val av master. Men även att prata med alumner eller de som läser programmet just nu för att få en större förståelse.

Vilka fördelar ser du med att ha läst din master på Handelshögskolan?
Vi hade väldigt bra professorer som gav bra exempel från verkligheten kopplat till akademiska teorier samt intressanta gästföreläsare under utbildningens gång som gav en större förståelse för arbetslivet och hur utbildningen kan appliceras i verkligheten. Det fanns goda möjligheter under hela studietiden att anpassa programmet genom egna val av kurser vilket gav bra möjlighet att skräddarsy utbildningen.

Vad är det bästa med att vara student i Göteborg?
Det är mixen mellan storstad och studentliv. Handelshögskolan har ett bra och givande kårliv som ger ytterligare kunskaper och färdigheter som kompletterar utbildningen på ett bra sätt, samtidigt som man har storstadskänslan och pulsen i Göteborg. Sen är det få ställen som slår Göteborg under de varma månaderna!

Agnes Knutsson från Linköping läste Ekonomprogrammet på Handelshögskolan och har en kandidatexamen i finansiell ekonomi. Hon ville komplettera sin utbildning med fokus på praktiska företagsproblem och arbeta case-drivet och valde därför att plugga vidare på mastersprogrammet Innovation and Industrial Management. Hon tog examen i juni 2021 och jobbar nu som managementkonsult i Göteborg.

Vad har du för jobb just nu och vad har du för konkreta arbetsuppgifter?
Jag jobbar som managementkonsult på Vink, en boutique managementkonsultbyrå med fokus på strategisk och digital transformation. Som managementkonsult jobbar man i diverse projekt och olika längd, det kan vara allt från några veckor till längre program som sträcker sig över flera år. Jag jobbar med varierande uppdrag, exempel på tidigare uppdrag är analys av nuvarande prisstrategi, implementering av nytt systemstöd samt offentlig upphandling.

Ett exempel på ett tidigare projekt är ett tillväxtbolag med växtvärk, men där de interna strukturerna inte hade utvecklats i samma takt som tillväxten. Vårt team arbetade bland annat med att förbättra säljteamets processer, säkra upp leveransförmåga och tydliggöra nyckelaktiviteter. I nästa fas togs en ny styrmodell och KPIer fram. Vi fick senare förtroende att leda strategiarbete för bolaget, som innefattar vägval som krävs för att säkerställa bolagets förmåga att möta framtidens ökade konkurrens.

Du har ju läst Innovation and Industrial Management. Vad var det bästa med programmet?
Balansen och fokuset mellan akademi och verkliga företagsproblem i grupparbeten tycker jag var det bästa med programmet. Metodiken var väldigt utvecklande med en bra balans mellan akademiskt fokus och verkliga utmaningar för organisationer vilket har gett mig en bra grund och verktyg till arbetslivet. Grupparbetena var väldigt givande och roligt att tillsammans med andra få ta sig an verkliga utmaningar. Vi hade god vägledning från professorer och jag upplevde programmet som väldigt utvecklande.

Vilka är de största utmaningarna under programmet?
Första halvåret var intensivt med en omställning i hur man arbetade från det mer teoretiska till flertalet grupparbeten. Med det sagt så upplevde jag första halvåret som väldigt utvecklande och jag hade en bra grupp där vi hjälptes åt och utvecklades tillsammans.

Var det någon specifik kurs som du tyckte var extra rolig eller som du har haft stor nytta av i ditt yrkesliv?
Under första året fick vi göra en kurs tillsammans med CGI (konsultföretag inom IT- och affärsverksamhet), där de presenterade en utmaning där vi i grupper arbetade på en lösning utifrån deras metoder och vägledning. Denna kurs var väldigt rolig, givande och var bra förberedelse inför mitt nuvarande yrke som managementkonsult. Under kursens gång fick vi bra stöd från CGI och det var intressant att höra hur de resonerade kring utmaningar och olika lösningsförslag.

Har du tips på kurser och erfarenheter inför kommande yrkesliv att tänka på under utbildningens gång?
Jag skrev min masteruppsats tillsammans med ett företag, vilket jag upplevde som givande och bra insikt i verkliga utmaningar, samtidigt som man fick en bra inblick i hur utbildningen kan appliceras på företagsproblem. Så om man har möjligheten skulle jag verkligen rekommendera att skriva sin masteruppsats tillsammans med ett företag.

Jag skulle även rekommendera att komplettera utbildningen med ett projekt genom antingen Kåren eller ett jobb. Jag var både engagerad i Kåren och hade jobb vid sidan av under min studietid vilket var väldigt givande. Det gav ett bra komplement till den akademiska utbildningen som jag har haft stor nytta av senare i arbetslivet, exempelvis utvecklades min förmåga att driva projekt när jag var engagerad i Handelsspexet.

Har du något tips till dem som funderar på att läsa programmet?
Mitt tips är att fundera på vad du vill jobba med efter din examen och läsa på vad de som gått de olika utbildningarna jobbar med idag, det ger en bra vägvisning till val av master. Men även att prata med alumner eller de som läser programmet just nu för att få en större förståelse.

Vilka fördelar ser du med att ha läst din master på Handelshögskolan?
Vi hade väldigt bra professorer som gav bra exempel från verkligheten kopplat till akademiska teorier samt intressanta gästföreläsare under utbildningens gång som gav en större förståelse för arbetslivet och hur utbildningen kan appliceras i verkligheten. Det fanns goda möjligheter under hela studietiden att anpassa programmet genom egna val av kurser vilket gav bra möjlighet att skräddarsy utbildningen.

Vad är det bästa med att vara student i Göteborg?
Det är mixen mellan storstad och studentliv. Handelshögskolan har ett bra och givande kårliv som ger ytterligare kunskaper och färdigheter som kompletterar utbildningen på ett bra sätt, samtidigt som man har storstadskänslan och pulsen i Göteborg. Sen är det få ställen som slår Göteborg under de varma månaderna!

Agnes jobbar som managementkonsult